Od začátku jsme poslali na dobré účely již


Na aktuální projekty vybráno

40000


první projekt u kterého nemáme slovFeliti kastruje - kastrační program

Nebudeme vám lhát. Tento projekt je potřebný, ovšem smutný. Když jsme začali více pátrat o problematice kastrací koček, nemocných koťátek ....... ani to nedopíšeme.

Asi takhle. Je to projekt, který pomáhá. Bezesporu a bez diskuse velmi záslužný a prospěšný. Jen se nám o něm špatně píše.


Necháme slova na povolanější

Půjčujeme si text a šíříme dále. Kdo bude chtít vědět ještě více, najde info pod textem. Moc všem děkujeme.

Tisíce toulavých a opuštěných koček rodí každý rok bezbranná koťata, kterých ročně v České republice umírá na DESETI TISÍCE. Puchýře v tlamičkách, zaživa požírána blechami, plná bříška červů, hlad, zima, pohozené lidskou rukou v poli nebo s hlavičkou v kýblu plném vody. Tak končí životy těch, kterých se teprve nerodily. POMOZTE NÁM TY HRŮZY ZASTAVIT. Jsou lidé, kterým záleží na osudu bezprizorních zvířat a snaží se zabezpečit jejich kvalitní život. Cílem tohoto projektu je kromě osvěty týkající se kastrací toulavých koček zejména hradit poplatky za KASTRACE volně žijících koček a kocourů, kteří se po kastraci vrací zpět do lokality odchytu.


Kde na to Feliti bere peníze?

Kastrační program Feliti není podporován žádnou státní institucí, nedostává žádné dotace ani jiné finanční prostředky od měst a obcí.
Jsme odkázáni pouze na dobrovolné příspěvky dárců.

Bez těchto peněžitých darů bychom nemohli provádět kastrace, které jsou jedinnou humánní cestou jak omezit utrpení nechtěně narozených koťat a snížit počet toulavých koček, které často živoří na ulicích.

Všechny finanční dary jsou určeny pouze na kastrace koček. Dobrovolníci pracují pro Feliti bez nároku na finanční odměnu. Dar si můžete odečíst z daní a potvrzení Vám na vyžádání zašleme.

Zdroj: https://www.felitikastruje.cz/

    Každý jeden z nás může pomoci!